III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „TĘGA GŁOWA”

20 i 24 kwietnia 2018 roku odbył się III Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Tęga Głowa”.

Głównym celem jest popularyzowanie matematyki. Ważne jest również rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności logicznego myślenia, wspieranie rozwoju talentów matematycznych, mobilizowanie uczniów do stałej systematycznej pracy, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.

Do Smolic przyjechali wraz ze swoimi opiekunami uczniowie z Zalesia Małego, Baszkowa, Kobylina i Kuklinowa oraz Jutrosina. Do konkursu przystąpiło łącznie 41 doskonale przygotowanych uczniów.

Konkurs odbywał się w czterech kategoriach: klasa 4, klasa 5, klasa 6 i klasa 7. Czwartoklasiści i piątoklasiści przybyli do Smolic w piątek 20 kwietnia, a szósto- i siódmoklasiści – we wtorek 24 kwietnia. W każdej kategorii szkołę reprezentowało dwoje uczniów, którzy zostali wytypowani w drodze rozgrywek szkolnych lub wytypowania przez nauczyciela matematyki.

Etap międzyszkolny miał charakter testu jednokrotnego wyboru, składający się z dziesięciu zadań o różnym stopniu trudności. Jedno zadanie miało charakter otwarty. Każdy uczestnik mógł otrzymać maksymalnie 21 punktów. Na rozwiązanie zadań przeznaczone było 45 minut.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której wchodzili – p. Krystyna Frala – przewodnicząca oraz p. Elżbieta Miedzińska,  p. Dorota Krystek, p. Anna Nele, p. Dorota Bąkowska, p. Klaudia Kasprzak oraz p. P. Styburska.

Wszyscy uczestnicy z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali zadania. Wyłoniono następujących laureatów:

Klasa 4

I miejsce – Maksymilian Broda – SP Kobylin,

II miejsce – Mieszko Bzodek – SP Kobylin,

III miejsce – Mikołaj Nowacki – SP Baszków,

Klasa 5

I miejsce – Katarzyna Twardowska – SP Kobylin,

II miejsce – Zofia Kraszewska – SP Baszków,

III miejsce – Jakub Jasiński – SP Zalesie Małe,

Klasa 6

I miejsce – Kamil Brdys – SP Kobylin,

II miejsce – Paweł Duda – SP Kobylin,

III miejsce – Wiktoria Łukowiak – SP Smolice,

Klasa 7

I miejsce – Sebastian Zarycki – SP Kobylin,

II miejsce – Dawid Gaszyński – SP Kobylin,

III miejsce – Jakub Durak – SP Baszków.

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Krotoszynie oraz Radę Rodziców przy szkole w Smolicach. Ponadto każdy z uczniów otrzymał dyplom uczestnictwa i upominek, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu i pracę w Komisji Konkursowej.

Konkurs i uroczystość wręczenia nagród przebiegały w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!