Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

   Za nami kolejny rok szkolnej edukacji. Zabrzmiał już ostatni dzwonek… Rok szkolny 2018/2019 był to czas bezpiecznej i wytężonej pracy dzieci – o czym świadczą wysokie wyniki w nauce, liczne nagrody oraz długa lista konkursów, zawodów, turniejów. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Smolicach godnie reprezentowali w czasie całego roku szkolnego szkołę i gminę… wielokrotnie przeżywaliśmy chwile dumy i radości.

    W środę 19 czerwca 107 uczniów SP Smolice zakończyło kolejny rok swojej edukacji. Miarą edukacji są wyniki nauczania. Cieszy fakt, że 100 % uczniów ukończyło szkołę bez ocen niedostatecznych otrzymując promocję do klas programowo wyższych. Aż 23 uczniów klas IV-VIII tj. 32% ogółu odebrało świadectwa promocyjne z wyróżnieniem. Również z zachowania uczniów możemy być dumni: 22% uczniów zostało ocenionych przez Grono Pedagogiczne jako wzory do naśladowania, 51% uczniów otrzymało zachowanie bardzo dobre. Gratulujemy! Aż 6 uczniów smolickiej szkoły dzięki ciężkiej i solidnej pracy osiągnęło średnie ocen co najmniej 5,5 i zostanie nagrodzonych  wkrótce stypendiami Burmistrza Kobylina.

    Rok szkolny 2018/2019 to nie tylko nauka i edukacja… Był to również rok licznych programów i projektów do których z sukcesem przystąpiła nasza placówka: Aktywna Tablica, Cyfrowa Szkoła Wielkopolska, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Program Fundacji Rodziny DUDA „Moja Szkoła 1:1”, projekt „Umiem Pływać”, projekt Fundacji Rodziny DUDA „Rośliny na widelcu”, projekt „Edukacja Przez Szachy w Szkole”, Program „Szkoła Ludzi Sukcesu” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udało nam się również w tym roku szkolnym w ramach rezerwy subwencji oświatowej  doposażyć nowe sale lekcyjne w nowe stoły, krzesła, szafy, laptopy, tablice interaktywną i rzutniki.

    Programy i projekty wymagały poświęcenia czasu na przygotowanie wniosków, dokumentacji, kalkulacji finansowych, przeprowadzenia zakładanych działań, dokonania ewaluacji, podsumowań i zakończenia… ale dzięki poświeceniu nauczycieli szkoła wzbogaciła się o liczne pomoce dydaktyczne, uczniowie mogli korzystać z wielu dodatkowych zajęć, w każdej klasie mamy laptopy, rzutniki i ekrany projekcyjne a po wakacjach będziemy mieć interaktywne tablice… Za te zmiany, poświęcony czas, zapał i chęci wszystkim zaangażowanym w projekty i programy nauczycielom serdecznie dziękujemy.

    Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracownikom Szkoły – składamy serdeczne podziękowania za trud i wysiłek codziennej pracy, za dbanie zarówno o edukację wychowanków jak i o ich bezpieczeństwo, za podejmowanie inicjatyw także tych drobnych może mało zauważalnych ale składających się na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

    Dziękujemy wspaniałym Rodzicom za Waszą pracę społeczną i zaangażowanie, wszelkie inicjatywy, pomoc, za dobre słowo, za to, że doceniacie pracę nauczycieli i współpracujecie z placówką. W szczególności słowa podziękowań kierujemy w stronę Rady Rodziców z panią Janiną Nowacką jako przewodniczącą na czele.

Na nadchodzący czas życzymy Uczniom i Przedszkolakom – radosnych, szczęśliwych wakacji, Nauczycielom i Pracownikom – udanego wypoczynku i regeneracji sił.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.