„Jeżycjada, czyli magiczne podróże po literaturze …. z Małgorzatą Musierowicz”

Zapraszamy uczniów klas IV – VI do udziału
w IX Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym
pt. „Jeżycjada,
czyli magiczne podróże po literaturze …. z Małgorzatą Musierowicz”

Uczestnicy konkursu, trzyosobowe zespoły – reprezentacje zaprzyjaźnionych szkół wykazują się wiedzą na temat pisarki i jej twórczości dla dzieci i młodzieży oraz znajomością następujących powieści :

– „Szósta klepka”

– „Kłamczucha”

– „Kwiat kalafiora”.

 

Celem konkursu jest :

– mobilizowanie uczniów do czytania i wzbogacania wiedzy,

– rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,

– popularyzacja literatury dla dzieci i młodzieży,

– pobudzanie wyobraźni oraz ciekawości świata,

– rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,

– integracja środowisk szkolnych i wspólna zabawa w odkrywaniu piękna literatury.

Zawodnicy odpowiadają na pytania indywidualne i rozwiązują zadania zespołowo (krzyżówki, puzzle, skojarzenia itp.). Odpowiedzi oceniają nauczyciele, opiekunowie grup. Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.

Konkurs odbędzie się 29 maja 2014 r. o godz. 9,30.

Zgłoszenia przyjmuje nauczycielka języka polskiego – mgr Dorota Krajewska

Do udziału w konkursie zaproszono uczniów ze szkół w Kobylinie, Kuklinowie, Zalesiu Małym, Baszkowie, Zdunach.