Dzielenie się wiedzą o finansach i bankowości

Aleksandra Szwarczyńska i Jakub Płóciennik w ramach konkursu BITWA O KASĘ organizowanego przez Bank Spółdzielczy w Krotoszynie dzielili się swoją wiedzą na temat finansów i bankowości.

Chcąc popularyzować oszczędzanie dwoje siódmoklasistów przygotowało gazetkę ścienną, którą mogli podziwiać wszyscy uczniowie szkoły. Ponadto przeprowadzili quiz wiedzy o finansach i bankowości  wśród uczniów klas III-VII. Za udzielenie prawidłowej  odpowiedzi uczeń otrzymał mały upominek. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem słuchali pytań i trzech wersji odpowiedzi. Ciekawość wzbudził również krótki film o tematyce bankowej, który został zaprezentowany podczas spotkania.

Ola i Kuba zebrali dużo pochwał i ogromne gratulacje ze strony Pani Dyrektor za popularyzację wiedzy o finansach i bankowości oraz za zachęcanie do oszczędzania poprzez aktywny udział w akcjach SKO w Smolicach.

Podczas spotkania zostali również wyróżnieni przez opiekuna SKO – p. Krystynę Fralę, najaktywniejsi członkowie. Są to: Katarzyna Dolińska – kl. III, Andżelika Andrzejewska – kl. IV i Tobiasz Ratajczak – kl. VI.