I Międzygminne Manewry Pierwszej Pomocy „Chcę Pomagać i Ratować Życie” w Smolicach

  Już za nami pierwsze i zapewne nie ostatnie manewry związane z edukacją dla bezpieczeństwa. Miały one miejsce 30 kwietnia 2019 roku,w Smolicach. Cała ta akcja wymagała zaangażowania ogromnej ilości osób, ale opłacało się! Polegała ona na sprawdzeniu zdobytej przez uczniów klas ósmych i gimnazjum wiedzy, którą musieli zastosować w życiu codziennym. Całość miała formę zawodów, a udział wzięli przedstawiciele ze szkół: SP Smolice, SP Kuklinów, SP Dubin, SP Jutrosin, SP Szkaradowo, SP Kobylin oraz Gimnazjum w Kobylinie. Z każdej ze szkół wybrani zostali czterej uczniowie, którzy stworzyli drużynę i dodatkowo pieczę nad nimi sprawował jeden opiekun. W związku z tym w sześciu znanych miejscach w Smolicach były odgrywane przeróżne scenki. I tak:

– w sali wiejskiej – test wiedzy

– pod restauracją „Motylek” – złamanie otwarte dwóch kończyn dolnych

– w parku – w wypadku przy ścinaniu drzewa, drwal stracił rękę

– w kościele – upadek z wysokości

– w szkole – zawał po zawodzie miłosnym

– w piekarni – poparzenie twarzy i rąk

 Oczywiście każda scenka, mimo że brzmi drastycznie, zawierała również elementy humorystyczne, ale trzeba przyznać, że wszystko było bardzo realistyczne, lała się krew (oczywiście sztuczna), wystawały kości, a w oczach przechodniów, którzy postanowili przyjrzeć się naszym poczynaniom, nieraz było widać przerażenie. W rolę aktorów wcielili się uczniowie z jutrosińskiego liceum, z I klas mundurowych. Przy każdym z punktów zaangażowanie zespołu oraz poprawność udzielania pierwszej pomocy oceniali specjalnie wyszkoleni w tym kierunku uczniowie z liceum z Jutrosina z II klas mundurowych.

  Pan Karol Gozdek, czyli główny organizator manewrów pomyślał o wszystkim. Z każdą grupą szedł jeden przewodnik – uczeń klasy 7 bądź 8 ze SP Smolice, który miał mapkę i prowadził swój zespół do wyznaczonych miejsc. Ponadto przy każdym punkcie stał jeden fotoreporter, który uwieczniał poczynania grup. W rolę fotografów wcielili się uczniowie klas 7 i 8 z SP Smolice z kółka fotograficznego.

  Gdy wszystkie grupy dotarły już do miejsca docelowego, czyli do sali wiejskiej, gdzie komisja konkursowa przystąpiła do podliczania punktów, każdy otrzymał drożdżówkę oraz napój ufundowane przez radę rodziców. W tym czasie strażacy z OSP Jutrosin zaprezentowali nam pokaz swoich umiejętności.

   Przyszedł wreszcie czas na ogłoszenie wyników. I tak:

3 miejsce – SP Szkaradowo

2 miejsce – Gimnazjum w Kobylinie

1 miejsce – SP Smolice

W ten sposób przekonaliśmy się, że nauka nie poszła w las, bo każda z drużyn spisała się na medal. Jesteśmy dumni, że wszystko wyszło według planu i każdy wyjeżdżał ze Smolic z wielkim uśmiechem!

  Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym w całą akcję, za każdą najmniejszą pomoc, panu Karolowi za świetną organizację, a wszystkim innym za wspaniałą atmosferę i wsparcie.

  Mamy nadzieję, że ZOBACZYMY SIĘ ZA ROK!

  Tekst: Wiktoria Łukowiak