II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY „TĘGA GŁOWA”

    05 kwietnia 2017 roku odbył się II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Tęga Głowa”. Głównym celem konkursu  jest popularyzowanie matematyki. Ważne jest również rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności logicznego myślenia, wspieranie rozwoju talentów matematycznych, mobilizowanie uczniów do stałej systematycznej pracy, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.  

    Do Smolic przyjechali wraz ze swoimi opiekunami uczniowie z Kobylina, Zalesia Małego, Kuklinowa, Baszkowa oraz Jutrosina. Do konkursu przystąpiło łącznie 31 doskonale przygotowanych uczniów: dziesięcioro czwartoklasistów, dwanaścioro piątoklasistów
i dziewięcioro szóstoklasistów.

    Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: klasa 4, klasa 5 i klasa 6. W każdej kategorii szkołę reprezentowało dwoje uczniów, którzy zostali wytypowani w drodze rozgrywek szkolnych lub wytypowania przez nauczyciela matematyki. Etap międzyszkolny miał charakter testu jednokrotnego wyboru, składający się z dziesięciu zadań o różnym stopniu trudności. Jedno zadanie miało charakter otwarty. Każdy uczestnik mógł otrzymać maksymalnie 21 punktów. Na rozwiązanie zadań przeznaczone było 45 minut. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której wchodzili – p. Krystyna Frala – przewodnicząca oraz  p. Anna Nele, p. Anna Jamroży, p. Elżbieta Miedzińska, p.Paulina Styburska  i p. Dorota Krystek.

    Wszyscy uczestnicy z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali zadania. Wyłoniono następujących laureatów:

            Klasa 4

            I miejsce – Piotr May – SP Jutrosin,

            II miejsce – Jakub Jasiński – SP Zalesie Małe,

            III miejsce – Mateusz Kmieć – SP Kobylin,

Klasa 5

            I miejsce – Paweł Duda – SP Kobylin,

            II miejsce – Klaudia Wachowiak – SP Kobylin,

            III miejsce – Maria Janowska – SP Kuklinów,

Klasa 6

            I miejsce – Dawid Gaszyński – SP Kobylin,

            II miejsce – Wiktoria Olejniczak – SP Jutrosin,

            III miejsce – Sebastian Zarycki – SP Kobylin.

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które ufundował Bank Spółdzielczy w Krotoszynie oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Smolicach. Ponadto każdy z uczniów otrzymał dyplom uczestnictwa i upominek, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu i pracę w Komisji Konkursowej.

Konkurs i uroczystość wręczenia nagród przebiegały w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!