Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Bratkiem 25 kwietnia 2017 r.

    25 kwietnia po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem i Gazetą Wyborczą. Jest  to coroczna akcja wydawnictwa Operon, mająca na celu  podsumowanie pierwszego etapu edukacji poprzez zbadanie kluczowych kompetencji ucznia. Wyniki sprawdzianu mogą również pomóc w analizie rozwoju kompetencji poszczególnych uczniów – po zestawieniu ich z wynikami egzaminu po ósmej klasie. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany..

    Sprawdzian rozpoczął się punktualnie o godz. 9.00 i przystąpiło do niego 16 trzecioklasistów. Tegoroczny egzamin składał się z trzech części – języka polskiego, matematyki i przyrody. Między testami przewidziana była przerwa. Aby egzamin nie był źródłem stresu, przed przystąpieniem do zadań uczniowie obejrzeli film terapeutyczny z Bratkiem i wykonali kilka ćwiczeń ruchowych i oddechowych, dzięki czemu byli bardziej rozluźnieni i skoncentrowani. Motywująco działały również naklejki z buźką Bratka, które uczniowie przykleili na swoich arkuszach.

    Test z języka polskiego składał się z 13 zadań: 8 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. Tematem przewodnim testu był deszcz. Zadania zamknięte dotyczyły tekstu „Ferdynand szuka parasolnika”, który uczniowie musieli samodzielnie przeczytać. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut. Zadania sprawdzały opanowanie umiejętności: czytanie, pisanie, elementy wiedzy o języku. Za prawidłowe wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 20 punktów.

   Wyniki za arkusz z języka polskiego: średnia za arkusz wyniosła 14,4pkt./20 możliwych, a współczynnik łatwości 0,72, tzn. że zadania w arkuszu okazały się dla uczniów łatwe. Najwyższy wynik – 19 pkt. (95%). Najniższy wynik – 9 pkt. (45%).

    Test z matematyki składał się z 14 zadań: 8 zadań zamkniętych i 6 zadań otwartych. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano również 45 minut. Zadania sprawdzały opanowanie umiejętności: liczenie i sprawność rachunkowa, umiejętności praktyczne i rozwiązywanie zadań tekstowych. Za prawidłowe wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 20 punktów.

   Wyniki za arkusz z matematyki: średnia za arkusz wyniosła 13pkt./20 możliwych, a współczynnik łatwości 0,65, tzn. że zadania w arkuszu okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne. Najwyższy wynik – 20 pkt. (100%). Najniższy wynik – 4 pkt. (20%).

    Test z przyrody składał się z 5 zadań: 3 zadania zamknięte i 2 zadania otwarte. Tematem przewodnim testu była woda. Zadania zamknięte dotyczyły krótkiego tekstu „Ferdynand i woda”. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 20 minut. Zadania sprawdzały wiedzę uczniów z zakresu: obserwacji przyrodniczych oraz ich analizy (wiązanie przyczyn ze skutkami), wykorzystania wiedzy przyrodniczej (zależności zachodzące w przyrodzie) oraz poszanowania przyrody (działania na rzecz ochrony przyrody i własnego zdrowia). Za prawidłowe wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 6 punktów.

   Wyniki za arkusz z przyrody: średnia za arkusz wyniosła 4,06 pkt./6 możliwych, a współczynnik łatwości 0,68, tzn. że zadania w arkuszu okazały się dla uczniów umiarkowanie trudne. Najwyższy wynik – 6 pkt. (100%). Najniższy wynik – 2 pkt. (33%).

    Trzecioklasiści pracowali w ciszy i skupieniu, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. O rezultatach swojej pracy dowiedzieli się kilka dni po napisaniu testu, jednak na wyniki ogólnopolskie (w celu porównania) muszą jeszcze poczekać … Dopiero 05 czerwca wydawnictwo udostępni raporty podsumowujące ogólnopolski sprawdzian klas trzecich.

   Po zakończonym sprawdzianie uczniowie przystąpili do kolejnego etapu – Bajki Bratka. Najpierw wysłuchali bajkę terapeutyczną Małgorzaty Rożyńskiej pt. „O tym, jak ważne jest odczuwanie dumy ze swoich sukcesów”. Następnie porozmawiali ze swoją wychowawczynią o przygodach bohaterów, o ich przeżyciach, również w odniesieniu do własnych doświadczeń. Celem bajki było nie tylko przywrócenie uczniom równowagi psychicznej po sytuacji egzaminacyjnej, ale również ukazanie im, iż każdy ma talenty i słabostki.