Pomoce dydaktyczne w ramach rezerwy subwencji oświatowej

    Nareszcie dotarły do szkoły długo oczekiwane pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych.

    Już w lipcu tego roku wniosek złożony przez Gminę Kobylin dotyczący doposażenia Szkoły Podstawowej w Smolicach w ramach rezerwy subwencji oświatowej został pozytywnie zaopiniowany. Za kwotę ponad 15 000 zł zakupione zostały pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych tj. biologia, geografia, chemia i fizyka !