Powstanie Wielkopolskie w Kobylinie

Społeczność Szkoły Podstawowej w Smolicach uczciła przypadającą w tym roku 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, jednego z niewielu zwycięskich polskich zrywów wolnościowych.

    W piątek 04 stycznia  br. odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas 7 i 8. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „Powstanie Wielkopolskie w Kobylinie” wg scenariusza śp. Zenona Świderskiego, mieszkańca Kobylina, wybitnego regionalisty, działacza społecznego, który całe swoje życie poświęcił historii miasta. W przygotowaniu scenariusza wspomagał go wnuk Michał Rodak. Reżyserią zajął się pan Karol Gozdek, muzyką pan Sławomir Domaszewski.

    Uczniowie słowem i pieśnią opowiedzieli o wydarzeniach sprzed 100 lat, oddali hołd bohaterskim powstańcom, przypomnieli miejsca i wydarzenia z historii naszego miasta  bezpośrednio związane z powstaniem. Nasi przodkowie, mieszkańcy Kobylina, nie pogodzili się z utratą niepodległości i podjęli walkę o polskość. Wspomniano miejscowych działaczy kobylińskich: doktora Antoniego Bukolda, Franciszka Kubiaka, Ignacego Orlickiego, księdza dziekana Edwarda Zalewskiego, Ignacego  Gajowczyka, Wojciecha Gajowczyka, Bronisława Voelkela, Władysława Jasińskiego, Jana Rebelskiego, Jakuba Nowaka, Jana Paluszkiewicza…  i wielu innych patriotów. Aktorzy opowiedzieli o utworzeniu Rady Robotniczo-Żołnierskiej, Rady Ludowej, powołaniu Straży Obywatelskiej, o zajęciu Ratusza, Poczty i Dworca Kolejowego, co ostatecznie doprowadziło do przejęcia władzy w polskie ręce i wyzwolenia Kobylina.

    Okolicznościowe dekoracje, historyczne zdjęcia, stroje aktorów oraz rekwizyty tworzyły podniosły, patriotyczny klimat… Akademia była dla wszystkich niezwykłą lekcją historii i z pewnością zostanie na długo w pamięci.