Dnia Kobylina

Dni Kobylina były okazją do prezentacji dorobku artystycznego placówek oświatowych z terenu gminy. W sobotnie popołudnie dn. 22 czerwca br. na kobylińskiej scenie wystąpili nasi przedszkolacy i śpiewający uczniowie. Najmłodsi, ubrani w piękne, barwne stroje, żywiołowo zaprezentowali wiązankę tańców ludowych.

Uczniowie szkoły przedstawili skoczne, wesołe, wakacyjne piosenki …

Małych artystów gorąco oklaskiwali rodzice i licznie zgromadzona kobylińska publiczność.