Próba sprawdzianu po klasie 6 – OPERON

Dnia 10 stycznia 2013 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do próby sprawdzianu po klasie szóstej. Próba przeprowadzona została w oparciu o materiały diagnostyczne przygotowane przez Wydawnictwo Operon.

Nad przebiegiem sprawdzianu czuwała Komisja w składzie: przewodnicząca – Pani Dorota Krajewska, członkowie: Pani Inocenta Izdebska i Pani Paulina Matysiak.

Jak wynika z tytułu sprawdzianu „A czas płynie…” tematem przewodnim testu był czas. Uczniowie mieli do rozwiązania 26 zadań w ciągu 60 minut, z których można w sumie otrzymać 40 punktów. Sprawdzian ocenia umiejętności uczniów w zakresie pięciu obszarów: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Uczniowie musieli między innymi napisać ogłoszenie i opowiadanie, narysować diagram słupkowy, obliczyć rzeczywistą odległość oraz wykonać obliczenia związane z polem prostokąta.