Siła drzemie w indywidualizacji

Ośmioro uczniów klas I – III uczestniczy w projekcie edukacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy.

Dzięki temu szkoły zostały wyposażone w wiele ciekawych i przydatnych pomocy dydaktycznych, wykorzystywanych podczas zajęć dodatkowych, a także zajęć lekcyjnych. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości zajęć edukacyjnych. Jedna grupa doskonali umiejętność czytania i pisania, druga uczestniczy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Ferie były okazją do doskonalenia umiejętności, nadrabiania zaległości oraz zdobywania wiedzy poprzez zabawę.