Zbieramy zużyte baterie

I w tym roku nasza szkoła uczestniczyła w Konkursie Ekologicznym „Zbieramy Zużyte Baterie” organizowanym po raz trzynasty przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie.

W zbiórkę włączyli się uczniowie, przedszkolacy, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Smolic i nie tylko. Cieszymy się, że świadomość ekologiczna jest duża i że rozumiemy jakie zagrożenie dla środowiska niesie niewłaściwe składowanie baterii.

W szkole zebrano: 2308 baterii, a w przedszkolu: 1624. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci w naszych placówkach, szkoła zajęła 15 miejsce w powiecie (34,45 baterii/os.), a przedszkole znalazło się na 21 miejscu (33,8 baterii/os.).

Zestawienie dla poszczególnych klas:

klasazebrana ilośćw przeliczeniu na 1 ucznia
1100266,8
215315,3
353133,2
4637,9
516718,6
616020

Tych, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w zbiórce baterii, uhonorowano nagrodami książkowymi i okolicznościowymi dyplomami. Są to:

  • Julia Puślecka, kl. 1 – 354 szt.
  • Wiktoria Łukowiak, kl. 1 – 295 szt.
  • Adam Kaźmierczak, kl. 3 – 284 szt.

Największą nagrodą dla wszystkich jest jednak czyste, zdrowe środowisko naturalne…