Akcja Góra Grosza

Towarzystwo „Nasz Dom” po raz czternasty zorganizowało akcję Góra Grosza, do której to włączyła się tradycyjnie nasza szkoła. Patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej. Akcja przeprowadzana jest w szkołach i przedszkolach w całym kraju. A udział w niej jest bardzo prosty – wystarczy zbierać monety (od 1 gr do 5 zł). Celem organizatorów jest uświadomienie dzieciom, że nawet najdrobniejsze monety w tak dużej ilości mogą pomóc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. A cel zbiórki jest szlachetny – wszyscy staramy się pomóc dzieciom w domach dziecka i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w rodzinach zastępczych, dzieciom, które nie miały tyle szczęścia w życiu, co my…

W naszej szkole zbiórką monet zajął się Samorząd Uczniowski na czele ze swoim opiekunem – panem Przemysławem Gustowskim. Monety zbierane były od 25 listopada do 6 grudnia. Zliczenia zebranych pieniędzy dokonały szóstoklasistki – Klaudia Andrzejewska, Zuzanna Konrady i Kinga Sroczan. Grosz do grosza i uzbierała nam się duża góra. W całej szkole zebraliśmy 12245 szt. monet o wartości 261,59zł. Poniżej prezentujemy zestawienie klasowe i osobowe szkolnej akcji Góra Grosza.

Uczniowie, którzy wyróżnili się w szkolnej akcji Góra Grosza:

Jakub Turek (kl.4) – 2425 szt. (29,39 zł)

Kinga Sroczan (kl.6) – 2372 szt. (34,85 zł)

Wiktoria Łukowiak (kl.2) – 1493 szt. (47,02 zł)

Kacper Gruszczyński (kl.1) – 1488 szt. (16,17 zł)

Aleksandra Szwarczyńska (kl.3) – 450 szt. (50,00 zł)

Wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę monet serdecznie dziękujemy. Cieszy fakt, że nasi uczniowie potrafią się dzielić z innymi tym, co mają. Że w okresie przedświątecznym los innych nie jest im obojętny. Nigdy nie wiadomo, kiedy to my sami będziemy potrzebowali pomocy – oby wtedy też obok nas znaleźli się tacy ludzie, jak nasi uczniowie, którzy z chęcią pomagają innym …