Karta rowerowa – pierwsze prawo jazdy…

Dnia  23 kwietnia uczniowie klasy czwartej  spotkali się z policjantami z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie – komisarzem Ryszardem Skowrońskim i młodszym aspirantem Tomaszem Kurzawą. Podczas spotkania przybliżono zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno pieszych uczestników drogi, jak i rowerzystów, zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa, omówiono warunki, jakie należy spełnić, by uzyskać pierwsze prawo jazdy…

Zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym (art. 96 Kodeksu Drogowego) osoby nieletnie, poniżej 18 roku życia mogą kierować rowerem (poruszać się po drodze publicznej) jedynie posiadając kartę rowerową. Można  ją uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są  w szkołach.

Aby zdobyć kartę rowerową osoba niepełnoletnia musi : zdobyć odpowiednią wiedzę, zdać egzamin teoretyczny w formie testu pisemnego, zdać egzamin praktyczny polegający na przejeździe na rowerze wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami ruchu drogowego, uzyskać pisemną zgodę rodziców, mieć ukończone 10 lat.

Egzamin praktyczny na Kartę Rowerową może obejmować następujące zadania :

  • Wsiadanie na rower w ruchu na odcinku 1-3 m.
  • Zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca
  • Skręcanie w lewo/w prawo z wyciągniętą ręką
  • Jazda między dwoma liniami 5 m dł. odstęp 25 cm.
  • Jazda między dwoma liniami z jedną ręką na kierownicy
  • Slalom, ósemka
  • Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w prawo i w lewo
  • Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w lewo i do tyłu
  • Zatrzymanie się w oznaczonym miejscu

Czwartoklasiści już od września przygotowują się do egzaminu, poznają przepisy, ćwiczą jazdę na rowerze. Od tego, jak przygotują się do egzaminu zależy ich bezpieczeństwo, a może i życie…   A że od przybytku głowa nie boli wcześniej odbyło się też spotkanie z naszym dzielnicowym – aspirantem Michałem Skupinem.

Wierzymy, że przygotowani pod okiem fachowców, wszyscy  egzamin zdają śpiewająco…