OBUT i DUMa – badanie umiejętności matematycznych

W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w badaniu umiejętności matematycznych, które przeprowadzone zostało przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). 20 maja klasa III przystąpiła do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT). Tego samego dnia uczniowie klasy V wzięli udział w badaniu Diagnoza Umiejętności Matematycznych (DUMa). Badania pomogą nauczycielom ocenić, jak radzą sobie uczniowie kończący trzecią klasę, oraz lepiej przygotować dzisiejszych piątoklasistów do nowego sprawdzianu szóstoklasisty. Dostarczą również uczniom i nauczycielom wiele użytecznych informacji oraz wskazówek do dalszej nauki i pracy.

DUMa i OBUT odbyły się tego samego dnia i trwały po 45 minut. Udział w nich był dobrowolny, bezpłatny i miał charakter wyłącznie badawczy. Do badań prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych mogła zgłosić się każda szkoła podstawowa w kraju.

OBUT odbył się już po raz czwarty. Tegoroczna edycja różniła się od poprzednich tym, że badano jedynie umiejętności matematyczne (nie sprawdzano umiejętności z zakresu języka polskiego). Zestawy zadań zostały tak przygotowane, by dokładniej zbadać słabe i mocne strony uczniów, związane z rozwiązywaniem zadań tekstowych. Dzięki OBUT nauczyciele zyskają wiedzę o swoich uczniach kończących naukę w III klasie. Szkoła otrzyma raporty zawierające wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy, a także raport o wynikach naszej placówki na tle innych szkół w Polsce.

Dzięki DUMie piątoklasiści mogli sprawdzić się przed – czekającym ich za rok – sprawdzianem szóstoklasisty. Badanie sprawdzało m.in. jak uczniowie radzą sobie z dobieraniem odpowiedniego modelu matematycznego do rozwiązywanego problemu, a także z rozumowaniem oraz tworzeniem strategii rozwiązania zagadnienia. Diagnoza nawiązywała formą i rodzajem użytych zadań do sprawdzianu szóstoklasisty. Wyniki badania DUMa pozwolą nauczycielom ocenić mocne i słabe strony uczniów, a tym samym lepiej zaplanować pracę w VI klasie. Również po tym badaniu nasza szkoła otrzyma informacje o wynikach poszczególnych uczniów, całej klasy oraz szkoły na tle innych placówek.