Pożegnanie szkoły, czyli … ” Uczcie się (jak to mówią) w dechę i niech gimnazjum ma z was pociechę ….”

Takimi słowami uczniowie klasy piątej żegnali swoich starszych kolegów. Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły abiturienci mają swoją uroczystość pożegnania szkoły. Ma ona bardzo uroczysty i podniosły charakter. Odbierają bowiem świadectwa w obecności zaproszonych gości, wśród których znaleźli się ks. dr Błażej Dojas, sekretarz Gminy mgr Mirosław Sikora, radni – panowie: Piotr Chlebowski i Józef Ratajczak, a także – rodziców, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.

Jak napisał kiedyś Wiktor Hugo – „życie składa się z przywitań i pożegnań”. Zdanie to znakomicie wpisuje się w sytuację uczniów klas szóstych, którzy po raz ostatni spotkali się 26 czerwca na lekcjach w murach naszej szkoły.

Klasa piąta, która po wakacjach „przejmuje pałeczkę” przygotowała montaż poetycko – muzyczny, w którym wspominała wspólnie spędzony czas i dawała wiele cennych wskazówek na nową edukacyjną drogę …, wierząc, że za lat dwadzieścia spotkają się na szkolnym zjeździe… Pamiątką szkolnych lat na pewno będą drobne upominki.

Program szóstoklasistów, pokazał ich obecność w szkole w krzywym zwierciadle. Z humorem zabarwionym momentami ironią, mówili o swoich wadach, zaletach, szkolnych grzechach i grzeszkach… Szóstoklasiści zaprosili zgromadzonych gości na widowisko ironiczno-satyryczno-krytyczne pod wiele mówiącym tytułem ,,Albośmy to tacy cacy”. Jak sami przyznali, chcieli, by było to zakończenie inne niż wszystkie, naturalne, żaden wieczór poezji ani akademia ku czci… Padł pierwszy klaps i na scenie pojawili się Maczo (Norbert Kapała), Samochwała (Klaudia Andrzejewska), Kujon (Marcin Nowacki), Przeciętniak (Patryk Białek), Leń (Jakub Tanaś) i Gwiazda (Kinga Sroczan). Szóstoklasiści przedstawili kilka scenek z życia szkolnego. Było wesoło i z humorem. Tę cześć swojego wystąpienia uczniowie zakończyli śpiewając:

Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka Konduktorze wesoły, byle z dala od szkoły.

Później przyszedł czas na słowa wdzięczności i podziękowania, najpierw dla nauczycieli za ciężką pracę, troskę, uśmiech, serdeczne słowo, słuszny gest zniecierpliwienia… za wszystko. Szóstoklasiści nie zapomnieli również o swoich rodzicach. Przeprosili za przysporzone troski, kłopoty, za każdą chmurę na czole, podziękowali za dar miłości i wiary, za pomoc w stawianiu pierwszego i każdego kolejnego kroku. Wyrazem wdzięczności były piękne czerwone róże…

Po programie artystycznym przyszedł czas na najważniejszy moment, odebranie świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń o wynikach sprawdzianu oraz nagród z rąk Pani Dyrektor i Wychowawcy klasy. Z rąk pani Marleny Kamińskiej, która była ich wychowawczynią w latach 2011-2013, szóstoklasiści odebrali świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku sprawdzianu. Z kolei obecny wychowawca, pan Przemysław Gustowski, wręczył im nagrody książkowe. Wychowawcy wspólnie podziękowali również Radzie Rodziców klasy VI za życzliwość, okazaną pomoc, zaangażowanie w życie szkoły oraz wspieranie wszystkich inicjatyw. Listy z podziękowaniami za wszystkie lata pracy na rzecz dzieci i szkoły odebrały panie: Monika Sroczan, Beata Kapała i Alina Jagodzińska-Białek. Absolwentom Szkoły Podstawowej w Smolicach roku 2014: Klaudii, Zuzannie, Kindze, Patrykowi, Norbertowi, Adamowi, Marcinowi, Mikołajowi i Jakubowi życzymy wysokich lotów, bezpiecznych upadków i dalszej udanej wędrówki przez życie.

I od teraz o tegorocznych szóstoklasistach możemy powiedzieć ABSOLWENCI. Wierzymy, że poradzą sobie w gimnazjum i będą godnie reprezentowali naszą szkołę w szerokim świecie…

Bądźcie silni, jak dąb stuletni i przyjaźni,

jak jego cień w upalne południe.
Spoglądajcie w górę,

sięgajcie myślą poza granice widzialnego świata…
i wznoście się wyżej… wyżej… zawsze wyżej…