Słoń Dominik i jego przygoda

10 kwietnia 2014 r. uczniowie klasy III wzięli udział w siódmej edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty, który przygotowany został przez Wydawnictwo Operon. Sprawdzian ten pomocny jest w określeniu poziomu wiadomości i umiejętności uczniów, które opanowali oni w ciągu trzech lat nauki, zgodnie z wymaganiami określonymi w podstawie programowej.

Podczas tego samego sprawdzianu w 2013 roku Operon zapoczątkował tradycję puszczania filmu terapeutycznego przed rozpoczęciem testu. Podobnie było i w tym roku. Przed przystąpieniem do pisania uczniowie obejrzeli film ,,Bratek”, którego głównym celem było ograniczenie stresu i wyzwolenie odpowiedniej koncentracji. Bohater filmu, kwiatek Bratek, postanowił pomóc dzieciom przygotować się do pierwszej wyprawy naukowej, jaką jest dla nich sprawdzian. Poćwiczył z nimi głębokie wdechy i wydechy. Stwierdził, że umysł jest odmieniony i dzieci bez problemu wykonają zadania. Ostatnim ćwiczeniem, jakie zaproponował, była wizualizacja. Trzecioklasiści zamknęli oczy i powtarzali w myślach: „jestem spokojny i rozluźniony”. Następnie każdy otrzymał naklejkę z podobizną Bratka, która naklejona została na test. Dzięki Bratkowi pierwszy poważny egzamin minął dzieciom bez stresu.

Sprawdzian składał się z dwóch części – polonistycznej i matematycznej. Na rozwiązanie każdego testu uczniowie mieli 45 minut. Między testami zaplanowano 15-minutową przerwę. Obie części egzaminu zatytułowane były „Wielki kłopot” i w obu towarzyszył dzieciom słoń Dominik, którego historię uczniowie poznali, czytając tekst w pierwszej części egzaminu.

Część polonistyczna składała się z 12 zadań, za które uczeń mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów. Zadanie podzielone zostały na trzy obszary wymagań: czytanie (7 pkt.), pisanie (7 pkt.) i elementy wiedzy o języku (6 pkt.). Sprawdzane były następujące umiejętności: wyszukiwanie informacji zawartej w tekście, wnioskowanie na podstawie informacji w tekście, wskazanie grupy wyrazów z taką samą liczbą samogłosek, wyjaśnienie znaczenia wyrazów poprzez wskazanie synonimów, wskazanie wyrazów z tej samej rodziny, liczenie sylab w zdaniu. Ostatnim zadaniem było napisanie opowiadania – dalszego ciągu historii o słoniu Dominiku, który z powodu swoich rozmiarów utknął w kuchni.

Część matematyczna składała się z 14 zadań, za które również można było uzyskać maksymalnie 20 punktów. Zadania znów podzielono na trzy obszary wymagań: liczenie i sprawność rachunkowa (5 pkt.), umiejętności praktyczne (6 pkt.) oraz rozwiązywanie zadań tekstowych (9 pkt.). Tym razem sprawdzano następujące umiejętności: wykonywanie działań na liczbach (porównywanie różnicowe, dodawanie, mnożenie, dzielenie), rozpoznawanie cyfr rzymskich, porównywanie liczb, odczytywanie temperatury na termometrze, wykonywanie obliczeń wagi, odczytywanie dat z kalendarza, wykonywanie prostych obliczeń zegarowych, odczytywanie godziny na zegarze wskazówkowym czy posługiwanie się pojęciem kwadrans. Zadania tekstowe dotyczyły obliczenia dni w ciągu 4 tygodni i 5 dni, obliczenia trasy, jaką pokonała mrówka idąca wzdłuż trawnika oraz obliczenia liczby nóg mebli i słonia.

Uczniowie podeszli do sprawdzianu z powagą, chcieli zaprezentować się jak najlepiej i uzyskać jak najwyższe wyniki. Jednak na rezultaty sprawdzianu, te oficjalne – przysłane przez Wydawnictwo Operon, musimy jeszcze poczekać. Dzięki nim dowiemy się, jak nasi uczniowie wypadli w porównaniu z trzecioklasistami z całego kraju.