Zbieramy zużyte baterie

Również w tym roku nasza szkoła uczestniczyła w Konkursie Ekologicznym „Zbieramy Zużyte Baterie” organizowanym po raz czternasty przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie.

W zbiórkę włączyli się uczniowie, przedszkolacy, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Smolic i nie tylko. Cieszymy się, że świadomość ekologiczna jest duża i że rozumiemy jakie zagrożenie dla środowiska niesie niewłaściwe składowanie baterii. Dzięki takim zbiórkom wszyscy angażujemy się w tworzenie nowego systemu gospodarki odpadami.

W szkole zebrano: 3565 baterii, a w przedszkolu: 1430. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci w naszych placówkach, szkoła zajęła 11 miejsce w powiecie (50,93 baterie/os.), a przedszkole znalazło się na 20 miejscu (29,18 baterii/os.).

Zestawienie dla poszczególnych klas:

klasa zebrana ilośćw przeliczeniu
na 1 ucznia
120116,7
21987132,4
327124,6
453535,6
5202,8
613014,4
Razem:314445,5

Tych, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w zbiórce baterii, uhonorowano nagrodami książkowymi i okolicznościowymi dyplomami. Są to :

    • Wiktoria Łukowiak, kl. 2 – 946 szt.

    • Julia Puślecka, kl. 2 – 552 szt.

    • Kacper Kulus , kl. 2– 280 szt. 

Wyselekcjonowanie jak największej ilości zużytych baterii z odpadów komunalnych wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne. Niech więc czyste i zdrowe otoczenie będzie dla wszystkich biorących udział w zbiórce największą nagrodą …

Zestawienie  -zbiórka baterii