Z kalendarzem i zegarem za pan brat

W nauczaniu oprócz samej wiedzy istotny jest sposób jej przekazywania uczniom, zainteresowanie przedmiotem oraz odniesienie wiedzy matematycznej do doświadczeń życia codziennego. Te cele wspaniale realizują konkursy. Pokazują, że matematyka może być ciekawa oraz zachęcają uczniów do dalszego zdobywania wiedzy.

Dnia 09 grudnia zorganizowany został szkolny konkurs matematyczny. Celem konkursu była popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształcenie umiejętności logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem zadań tekstowych, mobilizowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy. Zadania dotyczyły obliczeń kalendarzowych i zegarowych. Uczestnikami konkursu byli chętni uczniowie z klas 4-6. Udział wzięło 14 osób. Stopień trudności zadań był dostosowany do wieku uczniów. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą. Nagrodzeni uczniowie otrzymali drobne upominki ufundowane przez GWO.

Lista laureatów:

klasa IV:

1. Szwarczyńska Aleksandra

2. Kordasiewicz Julia

3. Płaczek Zuzanna

klasa V:

1. Jarus Julia

2. Morawski Kacper

3. Ratajczak Kornelia

klasa VI

1. Gozdek Sara

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy.