Matematyka na faktach

Konkurs Matematyka na faktach przeznaczony jest dla uczniów 4 i 5 klas szkół podstawowych, które w roku szkolnym 2014/2015 pracują z podręcznikami serii Matematyka z plusem. Organizatorem Konkursu jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Przedmiotem Konkursu są przygotowane przez uczniów indywidualnie bądź grupowo prace badawcze, których tematyka została opisana w części E kart pracy towarzyszących cyklowi filmowemu pt. Matematyka na faktach. Filmowe wyprawy z M+.

Celem Konkursu jest zachęcanie uczniów do aktywności i prowadzenia projektów badawczych, pobudzanie ich do twórczego, niekonwencjonalnego myślenia i otwartości na świat, wykorzystanie zdobytej przez uczniów wiedzy i umiejętności matematycznych w sytuacjach praktycznych, popularyzowanie nauczania matematyki opartego na własnych doświadczeniach, poszerzanie wiedzy uczniów o otaczającym ich świecie. Komisja Konkursowa oceni nadesłane prace, biorąc pod uwagę następujące aspekty: nieszablonowy pomysł na realizację tematu pracy badawczej, trudność realizacji pomysłu na pracę badawczą, wielość wykorzystanych źródeł danych, sposób zbierania materiałów do badań i dociekliwość w działaniu, czytelność i kreatywność w sposobie prezentacji wyników pracy badawczej. Autorom najciekawszych projektów zostaną wręczone tablety multimedialne.  

Nasza szkoła już po raz drugi uczestniczyła w tym projekcie. Cztery piątoklasistki zgłosiły chęć udziału w Konkursie. Uczennice najpierw obejrzały filmiki i uzupełniły karty pracy. Każda z uczestniczek wybrała temat, który ją interesował: Kornelia Ratajczak i Katarzyna Bernadek– „Zdrowe odżywianie”, Weronika Knuła „Ćwiczenia fizyczne”, a Julia Jarus – „Spalanie kalorii”.

Mamy nadzieję, że dzięki Konkursowi zostanie w uczennicach rozbudzona ciekawość, chęć samodzielnego pogłębiania wiedzy i lepsze rozumienie matematyki.