Mikołajkowy Konkurs Matematyczny

Dnia 17 grudnia troje uczniów reprezentowało naszą szkołę w Mikołajkowym Konkursie Matematycznym dla uczniów klasy piątej. Organizatorem był Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie wraz z panią Jolantą Podziemską. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów matematyką, wyzwalanie aktywności matematycznej, kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i inspirowanie do działań kreatywnych.

Tematyka konkursu obejmowała wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Każdy uczeń w ciągu 60 minut musiał rozwiązać samodzielnie 5 zadań otwartych, które powiązane były ze Świętym Mikołajem. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą matematyczną, ale przede wszystkim logicznym myśleniem i sprytem. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Kornelia Ratajczak i Julia Jarus oraz Grzegorz Ławniczak.

Już w progu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie przywitał nas Święty Mikołaj, który towarzyszył dzieciom podczas konkursu. Udział w nim wzięło 16 osób ze szkół w Krotoszynie, Koźminie, Kuklinowie, Benicach i Smolicach. Większość uczniów rozwiązywanie zadań skończyła przed wyznaczonym czasem. Wszyscy z wypiekami na twarzy wychodzili z sali. Czekając na wyniki Mikołaj częstował uczestników słodyczami. W konkursie można było zdobyć 16 punktów. Osoby z najwyższą liczbą punktów uzyskały wyróżnienie, do których zaliczyła się również Julia Jarus (uczennica straciła tylko jeden punkt). Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom uczestnictwa i nagrody.

Piątoklasistom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy.