„Nowy” Sprawdzian Szóstoklasisty

Po kilkumiesięcznych przygotowaniach i wielu napisanych próbach uczniowie klasy VI, wraz z blisko 350 tys. swoich rówieśników w całej Polsce, przystąpili do Sprawdzianu Szóstoklasisty, który odbył się 1 kwietnia br. Obejmował on wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Wszyscy solidnie się do niego przygotowywali – przystąpienie do egzaminu to wszak warunek ukończenia szkoły podstawowej.

W tym roku był to egzamin inny niż w poprzednich latach, bowiem odbywał się według nowej formuły. Składał się z dwóch części. Od godziny 9.00 uczniowie rozwiązywali zadania z języka polskiego i matematyki. Zadania te miały formę zamkniętą (uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych) i otwartą (krótka odpowiedź na pytanie, dłuższa wypowiedź pisemna pt. „Tajemnicze pudełko”, zadania matematyczne z treścią). Ta część sprawdzianu trwała 80 min. Później nastąpiła przerwa na odpoczynek, śniadanie i „mentalne” przygotowanie się do kolejnego testu. O godz. 11.45 szóstoklasiści rozpoczęli bowiem pracę nad drugą częścią sprawdzianu, w czasie której – przez 45 minut – rozwiązywali zadania z języka obcego nowożytnego. W naszej szkole był to język niemiecki. Zadania z języka obcego miały formę tylko zamkniętą.

Nasi uczniowie pracowali w skupieniu, ale i lekko zestresowani. Z upływem czasu coraz więcej wybranych odpowiedzi zostało zaznaczonych na kartach odpowiedzi poprzez zamalowanie odpowiednich „okienek”. Czy były one prawidłowe, okaże się pod koniec przyszłego miesiąca – wyniki sprawdzianu poznamy 29 maja br. Zaświadczenie o wynikach szóstoklasiści otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 26 czerwca, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż sprawdzianu nie można nie zdać. Uzyskany wynik jest wskazówką dla ucznia, rodzica i nauczyciela, z czym sobie dziecko radzi najlepiej, jaki jest jego poziom umiejętności i wiadomości i nad czym musi jeszcze popracować.