Plon, niesiemy plon …

Dnia 16 sierpnia odbyło się święto plonów, czyli tradycyjne dożynki, zorganizowane przez sołtysów i rady sołeckie wsi Smolice, Zdziętawy i Raszewy.

Na początku odbyła się część oficjalna – po przemówieniach zaproszonych gości wręczono wieniec dożynkowy oraz chleb wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Następnie w części artystycznej swój program przedstawiły dzieci przedszkolne i szkolne.

Przedszkolaki zaprezentowały wiązankę tańców i piosenek ludowych. Uczniowie w swoim montażu słowno-muzycznym wierszem i piosenką podziękowali za rolniczy trud, mówili o ciężkiej pracy na roli, o szacunku do chleba, a także wyrażali dumę i przywiązanie do naszej małej Ojczyzny. Dzieci wręczyły również gospodarzom dożynek bukiety dożynkowe oraz smolicki, wiejski chlebek, prosząc:

Dzielcie ten chleb sprawiedliwie, dzielcie, jak potrzeba:

Niech na żadnym polskim stole nie zabraknie chleba”.

Występy naszych dzieci zakończyły tradycyjne przyśpiewki.