Sprawdzian z Bratkiem czyli Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasistów

Czwartek 16 kwietnia br. był bardzo ważnym dniem dla uczniów klasy trzeciej. Wtedy właśnie odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasistów przygotowany przez wydawnictwo OPERON.

Można powiedzieć, że do tego sprawdzianu uczniowie klasy trzeciej przygotowywali się od pierwszych dni pobytu w szkole, przyswajając wiadomości i umiejętności przekazywane przez nauczycieli na różnych zajęciach edukacyjnych. Test potraktowano bardzo poważnie. Wszyscy odświętnie ubrani stawili się w szkole w komplecie, aby zmierzyć się z przygotowanymi dla nich zadaniami.

Sprawdzian składał się dwóch części: polonistycznej i matematycznej. Na napisanie każdej z nich dzieci miały 45 min. Do rozwiązania były zadania zarówno zamknięte jak i otwarte, a do zdobycia, za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zawartych w arkuszu – po 20 pkt. Tematem przewodnim testu był chłopiec o imieniu Franek i jego niechęć do czytania…

To pierwszy tak poważny sprawdzian dla trzecioklasistów. Aby dzieci nie czuły się zestresowane i zdenerwowane, przed każdą częścią sprawdzianu obejrzały i wysłuchały prezentację, w której maskotka Bratek podał uczniom wskazówki jak przygotować się do sprawdzianu, jak się dotlenić, wykonać masaż rąk…. Towarzysząca prezentacji muzyka pomogła rozładować emocje, zrelaksować się, uwierzyć we własne siły i pozytywnie zmotywować do pracy.

Wszyscy piszący pracowali bardzo spokojnie, zmieścili się w wyznaczo-nym czasie i zadowoleni oddawali arkusze, twierdząc, że zadania były łatwe. Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwały pani dyrektor – Marlena Kamińska i wychowawczyni – pani Beata Szyrner.

Wyniki sprawdzianu i możliwość porównania ich z tymi, jakie uzyskają rówieśnicy naszych trzecioklasistów w całej Polsce, pozwoli na ocenę stopnia przygotowania uczniów do podjęcia nauki w drugim etapie edukacyjnym, pomoże wskazać obszary, nad którymi należałoby jeszcze popracować. Wszystkim uczniom życzymy sukcesów.