Zbieramy zużyte baterie – 2014′

Również w tym roku nasza szkoła uczestniczyła w Konkursie Ekologicznym „Zbieramy Zużyte Baterie” organizowanym po raz piętnasty przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie.

W zbiórkę włączyli się uczniowie, przedszkolacy, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Smolic i nie tylko. Cieszymy się, że świadomość ekologiczna jest duża i że rozumiemy jakie zagrożenie dla środowiska niesie niewłaściwe składowanie baterii. Dzięki takim zbiórkom wszyscy angażujemy się w tworzenie nowego systemu gospodarki odpadami.

W szkole zebrano: 5818 baterii, a w przedszkolu: 1593.

Zestawienie dla poszczególnych klas:

Zestawienie dla poszczególnych klas

Tych, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w zbiórce baterii, uhonorowano nagrodami książkowymi i okolicznościowymi dyplomami. Są to:

Nagrodzeni uczniowie

Wyselekcjonowanie jak największej ilości zużytych baterii z odpadów komunalnych wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne. Niech więc czyste i zdrowe otoczenie będzie dla wszystkich biorących udział w zbiórce największą nagrodą …

Zestawienie klas 1-6