Profilaktyczny turniej „Uzależnieniom – STOP”

    Już po raz trzeci nasi uczniowie wzięli udział w profilaktycznym turnieju szkół „Uzależnieniom – STOP”, którego organizatorem jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie. Turniej odbył się 14 czerwca w hali środowiskowo-sportowej w Kobylinie. Jego głównym celem jest poszerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Promowaniu zdrowego stylu życia służą nie tylko międzyszkolne rozgrywki sportowe, ale również wystawa plakatów oraz prezentacja haseł profilaktycznych ( etap I turnieju). Tutaj każda ze szkół wykazała się pomysłowością.

   Drużynowe rozgrywki sportowe to drugi etap turnieju.  W szranki stanęły wszystkie szkoły z naszej gminy.  Każdą placówkę reprezentowała 7-osobowa drużyna. W skład naszego zespołu weszli: Julia Puślecka, Natalia Majsnerowska, Wanessa Roszek, Aleksander Czebatura, Kacper Kulus, Jakub Kaźmierczak i Jakub Płóciennik. Nauczyciele wychowania fizycznego z kobylińskiej podstawówki przygotowali ciekawe konkurencje, m.in. wyścigi z torem przeszkód, zbieranie piłeczek tenisowych, ślizgi na materacach, skoki w workach, wyścigi stonóg oraz rydwanów, odbijanie balonów, slalom hokejowy, przeciąganie liny czy rzuty do kosza. Uczestnicy, oprócz kondycji fizycznej, musieli także wykazać się kondycją umysłową, bowiem rozgrywki sportowe przerywane były zadaniami umysłowymi. Dryżyny musiały rozwiązać test dotyczący uzależnień, ułożyć z liter i sylab hasła dotyczące profilaktyki.

   Rywalizacja była bardzo zacięta… Zwyciężyli reprezentanci Gimnazjum w Kobylinie. Drużyna ze Smolic zajęła VI miejsce. Jednak nie o zwycięstwo tu chodziło – wszystkie ekipy otrzymały bowiem ten sam bogaty zestaw sprzętu sportowego. Głównym celem rozgrywek była wspólna zabawa, integracja środowisk szkolnych oraz pokazanie, że sport jest ciekawą formą spędzania wolnego czasu, pełną emocji i wrażeń…