Projekt „Chce być zdrowy. Jak to zrobić?”

    Na to właśnie pytanie odpowiedzi szukali przedszkolacy z grupy 0 oraz pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej w Smolicach, którzy wzięli udział w projekcie KinoPrzedszkole „Chcę być zdrowy. Jak to zrobić?”.  Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy z GOK Kobylin.

    Projekt realizowany jest przez Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”. Jest to ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców oraz seniorów.

    Z uwagi na panującą epidemię projekt „Chcę być zdrowy. Jak to zrobić?” realizowany był on-line w formie zabawy edukacyjnej. W trakcie prelekcji dzieci obejrzały trzy filmy krótkometrażowe: „Bakterie”, „Dlaczego zwykłej krowie zawdzięczam zdrowie?” oraz
„Żywa woda”. Celem zajęć było budowanie świadomości wśród najmłodszych, co robić i co jeść, by wyglądać i czuć się zdrowo. Nie zabrakło oczywiście zabaw ruchowych….

    Dziękujemy GOK Kobylin za umożliwienie smolickim dzieciom udziału w projekcie. Obecna sytuacja pokazuje, że zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Aktywne postawy wobec zdrowia powinny być kształtowane u dzieci od wczesnego dzieciństwa, wszak to właśnie wtedy najłatwiej wykształcić odpowiednie nawyki i postawy prozdrowotne.