Grupa Pani Marietty

Grupa pani Mariety liczy 24 dzieci: 2 siedmiolatków, 18 sześciolatków i 4 pięciolatków. Jedno dziecko jest nauczane indywidualnie w domu.

przedszkolacy10gr-0gr. 0