Grupa pani Małgorzaty

Grupa pani Małgosi liczy 19 dzieci: 11 czterolatków 7 trzylatków i jeden dwuipółlatek.