Grupa pani Małgorzaty

Grupa pani Małgorzaty liczy 17 przedszkolaków: 4 czterolatków, 13 trzylatków.