Grupa pani Małgorzaty

Grupa pani Małgosi liczy 21 dzieci: 9 czterolatków 11 trzylatków i jeden dwuipółlatek.