Grupa pani Małgorzaty

Grupa pani Małgorzaty liczy 25 dzieci: 10 pięciolatków, 11 czterolatków i 4 trzylatków.