Grupa pani Małgorzaty

Grupa pani Małgorzaty liczy 23 dzieci: 14 czterolatków, 9 trzylatków.