Nowe zabawki przy przedszkolu

Jeszcze w ubiegłym roku smolickie przedszkole zwróciło się z prośbą do firmy CROQUET, wieloletniego producenta wyposażenia placów zabaw dla dzieci, o pomoc w doposażeniu placu zabaw. Znajdowały się na nim tylko karuzela i dwie huśtawki, a dzieci chętnych do zabawy mamy prawie 50. Pozostały sprzęt – stary, blisko czterdziestoletni –zagrażał bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci i zgodnie z zaleceniami Sanepidu powinien zostać usunięty.

Nasza prośba spotkała się ze zrozumieniem i pozytywnym odzewem. W listopadzie 2014 roku smolickie przedszkole otrzymało bardzo atrakcyjną ofertę cenową na urządzenia na plac zabaw. Sprzęt za 14 000 zł specjalnie dla naszego przedszkola wyceniono na 7 000 zł, albowiem 50% wartości nowych urządzeń zasponsorowali pan Andrzej Cieślawski, prezes zarządu firmy CROQUET, oraz państwo Anna i Sławomir Kowalczykowie, właściciele firmy SK-METAL.

Mimo iż dzięki sponsorom oferta cenowa była bardzo atrakcyjna, budżet przedszkola (z uwagi na koniec roku) nie pozwalał na jej przyjęcie. Na szczęście wsparcia finansowego udzielili nam burmistrz Kobylina p. Bernard Jasiński oraz radni, którzy zdecydowali o przyznaniu nam brakującej kwoty. Dzięki tej pomocy oferta cenowa z wielką radością została przyjęta i już w grudniu podpisaliśmy umowę z firmą CROQUET na zakup 3 elementów na przedszkolny plac zabaw. Termin montażu ustalony został na początek wiosny kolejnego roku… Pora, wtedy tak odległa, w końcu nadeszła.

11 marca br. na placu zabaw przy przedszkolu pojawili się przedstawiciele firmy SK-METAL wraz z jej właścicielem, panem Sławkiem Kowalczykiem. Przy pomocy pracowników i sprzętu z HR Smolice usunięto niespełniające wymogów bezpieczeństwa, stare urządzenia. W ten sposób przygotowano teren pod nowe urządzenia, które przyjechały później wraz przedstawicielami firmy CROQUET. Kilka godzin pracy pod czujnym okiem małych przedszkolaków, ukradkiem i z ogromnym zaciekawieniem spoglądających z okna przedszkola. Już w południe na terenie pięknego, smolickiego parku, w cieniu starych drzew pojawiły się nowe zabawki: zestaw systemowy CM-0111, składający się z zadaszonej wieży ze zjeżdżalnią, do której prowadzą kręcone schody i przeplotnia linowa pionowa, oraz 2 sprężynowce: słonik i kaczka. Wszystkie urządzenia łączą w sobie ciekawą formę, estetyczne wykonanie, bezpieczeństwo użytkowania i żywe, radosne kolory, zachęcające do zabawy.

Sprzęt firmy CROQUET spełnia wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, montażu i konserwacji, posiada certyfikaty wydawane przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą, a materiały stosowane przy produkcji urządzeń mają wymagane atesty. Jeszcze tego samego dnia zabawki zostały sprawdzone, a pani dyrektor Marlena Kamińska wraz z przedstawicielem producenta podpisała protokół odbioru.

Jak wielka była i jest radość dzieci, personelu przedszkola oraz rodziców, trudno opisać. Z placu zabaw w czasie pracy przedszkola korzystać będzie blisko pięćdziesięcioro przedszkolaków. Po zakończonych zajęciach plac jest otwarty dla wszystkich dzieci. Mamy więc nadzieję, że wszyscy będziemy o to miejsce dbać i czuwać, by sprzęt był prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem użytkowany. Wszak dobro dzieci powinno leżeć nam wszystkim na sercu.

Promienny uśmiech na twarzach dzieci byłby niemożliwy, gdyby nie pomoc grona życzliwych osób. Pragniemy gorąco podziękować za okazane zrozumienie, pomoc i życzliwość: panu Andrzejowi Cieślawskiemu, prezesowi zarządu firmy CROQUET, oraz państwu Annie i Sławomirowi Kowalczykom, właścicielom firmy SK-METAL, którzy zasponsorowali 50% wartości nowych urządzeń. To właśnie pani Ania i pan Sławek wyszli z inicjatywą zdobycia funduszy na zakup wyposażenia placu zabaw, nie po raz pierwszy wspomagając naszą placówkę. Dziękujemy burmistrzowi Bernardowi Jasińskiemu oraz radnym naszej gminy za pomoc finansową w zakupie sprzętu. Gorące podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym z zamontowanie nowych urządzeń na placu zabaw.

Wspólnymi siłami można wiele zdziałać. Ważne, by stawiać sobie cele, dążyć do ich realizacji, patrzeć w tym samym kierunku, a przede wszystkim mieć obok wspaniałych ludzi, którzy chcą pomagać. Niech uśmiech i radość dzieci będą najlepszym podziękowaniem.