Rada rodziców przedszkola

Prezydium Rady Rodziców Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

przewodnicząca – pani Marta Niwczyk

skarbnik – pani Beata Skupin

członkowie – pani Ewelina Szczurna