Rada rodziców przedszkola

Prezydium Rady Rodziców Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

przewodnicząca – pani Monika Ratajczak

skarbnik – pani Wioleta Płoszajczak

członkek – pani Anita Furmankiewicz