Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Informujemy, że wnioski o przyjęcie do oddziałów

przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Smolicach

na rok szkolny 2017/2018 można składać w dniach:

od 06 do 20 marca br.

Wnioski do pobrania w sekretariacie w szkole. Prosimy o

oddawanie wniosków w wyżej wymienionym terminie w

sekretariacie w szkole.

Zasady rekrutacji na gazetkach w szkole i w przedszkolu

oraz na stronie www.spsmolice.kobylin.pl w zakładce

Dokumenty szkolne”.