Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych

Informujemy, że wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Smolicach

w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2017/2018 

można składać w dniach:

od 10 do 19 maja br.

Wnioski do pobrania w sekretariacie w szkole.

Prosimy o oddawanie wniosków w wyżej wymienionym terminie

 w sekretariacie w szkole.

Zasady rekrutacji na gazetce w przedszkolu oraz na stronie www.spsmolice.kobylin.pl w zakładce „Dokumenty szkolne”.