Spotkanie z policjantem

Dnia 17 września do naszego przedszkola przybył zaproszony gość – policjant pan Michał Skupin. Podczas spotkania przedszkolacy dowiedzieli się o tym jak bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować samochodem, bawić w domu i w przedszkolu oraz jak reagować w sytuacjach innych zagrożeń, m.in. kiedy zauważy się pożar itp. Gość ostrzegł przed osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać ich do domu.

Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy. Uwieńczeniem spotkania z policjantem była możliwość obejrzenia z bliska radiowozu, który na czas pobytu zaproszonego gościa stanął przed przedszkolem. Chętne dzieci miały okazję usiąść na chwilę w radiowozie i dokładnie się wszystkiemu przyjrzeć. Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Spotkanie będzie miało zapewne wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku policjanta i znaczenie dla społeczeństwa.

Serdecznie dziękujemy panu policjantowi, że znalazł czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami. Zapraszamy częściej do naszego przedszkola.