Spotkanie z uczniami SP Smolice w ramach kampanii „Drugie życie”

   „Drugie życie” to kampania promująca transplantację, w której  udział biorą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  Jest to już 10. edycja kampanii.

    Promując właśnie tę akcję przybyły do smolickiej szkoły uczennice Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie  – Katarzyna Płaczek, Adrianna Jurdeczka, Weronika Kasprzak i Kinga Frąszczak. Kasia Płaczek, absolwentka SP Smolice, jest koordynatorem kampanii i to ona postanowiła zapoznać uczniów naszej placówki z tym ważnym i trudnym zagadnieniem.

      Transplantacja jest uznaną na świecie metodą leczenia, która ratuje życie i przywraca zdrowie ciężko chorym ludziom. Wiele osób umiera nie doczekawszy zdrowego narządu. Podczas swojej prezentacji dziewczyny zwróciły uwagę na niską świadomość społeczną, stereotypy, mity i przekłamania, jakie narosły wokół przeszczepiania narządów. W ramach akcji nasi uczniowie zapoznani zostali z transplantacją, z korzyściami, które niesie ze sobą oraz dowiedzieli się, co to jest oświadczenie woli.  Uczestnicy spotkania otrzymali naklejki promujące akcję oraz oświadczenia woli do wypełnienia.

         Dziękujemy Katarzynie Płaczek i jej koleżankom: Adriannie, Weronice i Kindze za tę cenną lekcję… Spotkanie w ramach kampanii „Drugie życie”  skłoniło wszystkich do refleksji i zadumy… dzięki dobrej woli można przekazać drugiemu człowiekowi dar życia.