Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

     Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęło się Mszą św., którą w intencji pani dyrektor, nauczycieli, pani katechetki, pracowników szkoły i przedszkola, przedszkolaków,  uczniów, tegorocznych absolwentów oraz rodziców odprawił Ksiądz Kanonik dr Błażej Dojas.

     Po mszy wszyscy udali się do szkoły, gdzie uczniowie klas 4 i 5 pod kierunkiem pani Beaty Łopaczyk przedstawili program artystyczny. Wierszem i piosenką podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za cały rok nauki i pracy. Nie zabrakło też elementów humorystycznych…  

    Następnie głos zabrała pani dyrektor Marlena Kamińska podsumowując miniony rok szkolny, który okazał się rokiem pełnym sukcesów. Pani dyrektor podziękowała dzieciom, nauczycielom, pracownikom szkoły za sukcesy, wysiłek, wsparcie, życzliwość oraz wspólne kreowanie dobrego wizerunku szkoły… panu sołtysowi – prezesowi OSP Smolice oraz przedstawicielce Banku Spółdzielczego Oddział w Kobylinie za pomoc w realizacji wszystkich zamierzeń i planów, wsparcie  oraz wspaniałą współpracę.

      W trakcie uroczystości uczniowie odebrali nagrody za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, za sumienne i regularne oszczędzanie w ramach programu SKO, za pracę w samorządzie uczniowskim oraz za sukcesy sportowe.

     Ilość nagród i wyróżnień świadczy o tym, że przez cały rok wiele się w szkole działo, a każdy uczeń miał szansę wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami, talentami, zaangażowaniem …

     Pani Dyrektor podziękowała Dzieciom, Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i Pracownikom szkoły za cały rok wspólnej pracy, życząc odpoczynku i udanych wakacji…