VI Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Dnia 01 grudnia 2016 roku odbył się w naszej szkole szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Organizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki w szkole podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z późn. zm.), poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w § 47 regulaminu konkursu.

Do konkursu przystąpiło 8 uczniów klas V i VI: Natalia Jarus, Wiktoria Łukowiak, Jagoda Ratajczak, Klaudia Skupin, Natalia Wrzeszcz, Jakub Płóciennik, Julia Kordasiewicz, Aleksandra Szwarczyńska.

Przez półtorej godziny uczestnicy z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali 22 zadania. Wśród nich były zadania zamknięte i otwarte, wymagające krótkiej bądź dłuższej odpowiedzi.

Warunkiem zakwalifikowania się do etapu rejonowego było uzyskanie 75 procent możliwych do zdobycia punktów. Pułapu tego niestety nie udało się tym razem osiągnąć nikomu.

Wszystkim uczestnikom jednak bardzo gratulujemy!