Warsztaty chemiczne

O tym, że nauka chemii może bawić i zachwycać przekonali się  uczniowie smolickiej podstawówki… 16 listopada wzięli udział w 3-godzinnych warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Centrum Edukacji „Smart_Lab” a sponsorowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczniów na temat powstawania oraz wykorzystywania paliw gazowych i bezpiecznej eksploatacji gazociągów przesyłowych.

Firma GAZ-SYSTEM S.A. zajmuje się budową gazociągu Lwówek-Odolanów na terenie naszego województwa. W ramach swej działalności i promocji inwestycji organizuje wydarzenia o charakterze edukacyjnym w placówkach oświatowych na terenach budowy gazociągu. Warsztaty z eksperymentami chemiczno-fizyczno-matematycznymi prowadzone są przez profesjonalistów w specjalnie zaaranżowanym laboratorium. Były więc białe fartuchy, okulary ochronne, kosze do utylizacji odpadów, odczynniki chemiczne i inne roztwory do badań laboratoryjnych. Po prezentacji sponsora i krótkiej prelekcji dotyczącej warsztatów, zaplanowanych doświadczeń oraz zasad BHP uczniowie klasy VI i VII mogli przyglądać się doświadczeniom w zakresie wykorzystywania paliw gazowych oraz wziąć udział w warsztatach eksperymentalnych. Młodzi chemicy „produkowali” prąd elektryczny siłą własnych nóg, tworzyli „mini tornada” w butelkach, wytwarzali mgłę i chmury, a nawet za sprawą ciekłego azotu i suchego lodu przyrządzali naprawdę smaczne lody truskawkowe…  

Spotkanie zakończyło się konkursem z wiedzy pozyskanej w czasie warsztatów oraz wiedzy na temat działalności GAZ-SYSTEM. Były dyplomy, atrakcyjne nagrody oraz upominki dla wszystkich uczestników warsztatów…

Dzięki przeprowadzonym warsztatom i doświadczeniom uczniowie nie tylko znacznie poszerzyli swoją wiedzę, dodatkowo nauczyli się posługiwać sprzętem laboratoryjnym, byli uczestnikami fascynujących eksperymentów, a przede wszystkim przekonali się, że nauką można się bawić i zachwycać…