Bezpieczne ferie zimowe

Dbająpolicjantc o bezpieczeństwo, zarówno w szkole, jak i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, w ostatnim tygodniu nauki uczniowie Szkoły Podstawowej w Smolicach uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno–edukacyjnym z udziałem dzielnicowego p. Michała Skupina. Tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. Pan policjant przypomniał o zagrożeniach czyhających na dzieci w trakcie ferii zimowych, omówił zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Funkcjonariusz udzielał także wskazówek, jak bezpiecznie bawić się na śniegu.

            Spotkanie z policjantem to kolejny element profilaktyki, aby rozpoczynające się ferie upłynęły zdrowo i bezpiecznie.