Cześć i chwała bohaterom!

        Dnia 1311 listopadaa listopada 2015 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Uczniowie klas V i VI pod kierunkiem pań I. Izdebskiej i M. Bieganek – Szczurek przygotowali montaż słowno – muzyczny, poświęcony 97 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Słowem, wierszem, piosenką i tańcem uczcili to radosne święto. Część artystyczną poprzedziło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Młodzi artyści podkreślili, jak ważne dla każdego Polaka winny być tożsamość i symbole narodowe. Przypomnieli znamienne, prorocze słowa słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” Nawiązali również do ważnych wydarzeń dziejowych i przybliżyli kolegom historię naszego kraju – z czasów, gdy Polska straciła niepodległość i na ponad 123 lata zniknęła z map świata.

     Dziś musimy czcić pamięć o naszych bohaterach, przodkach, którzy poświęcali swoje życie, byśmy mogli istnieć jako państwo całkowicie suwerenne. Bowiem, jak powiedział Józef Piłsudski: „Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.