Dożynkowe święto

dożynki„Zboża z pól sprzątnięte, tradycja więc każe,

by to godnie czcili wszyscy gospodarze”

                 W myśl wiersza  14 sierpnia wszyscy gospodarze świętowali, by uczcić zakończone żniwa. Tegoroczne dożynki zgromadziły liczną publiczność, wszak wspólnie świętowali rolnicy ze Smolic, Zdziętaw i Raszew.  Po części oficjalnej – przywitaniu gości, wygłoszonych przemowach oraz wręczeniu wieńca i chleba dożynkowego, nastąpiła część artystyczna. Jako pierwsi wystąpili przedszkolacy, którzy do występu przygotowywali się pod kierunkiem pani Małgorzaty Grzywaczewskiej i pani Jadwigi Kmiecik.  W pięknych, kolorowych strojach zaśpiewali i zatańczyli na „ludową” nutę…  Przedstawili też krótką inscenizację na temat życia na wsi zachwalając nasiona produkowane przez Hodowlę Roślin Smolice. Staroście dożynkowemu, panu sołtysowi Smolic Józefowi Ratajczakowi, przedszkolacy wręczyli chleb i wieniec z tegorocznych zbóż.

Później swój program artystyczny zaprezentowali uczniowie. W montażu słowno-muzycznym przygotowanym pod kierunkiem pani Edyty Szymczak dziękowali za rolniczy trud, chwalili życie na wsi, wyrażali swój szacunek do chleba oraz swoje przywiązanie do małej ojczyzny. Przy słowach piosenki:

                                                „Przynosimy plon, całej Polsce plon.

                                               Niech Bóg błogosławi z nieba,

                                               By nie zabrakło w Polsce chleba.

                                               Plon niesiemy, plon

                                               Bogu, ludziom, plon.”

 uczniowie wręczyli zaproszonym gościom chleb, wieniec dożynkowy i kosz pełen pieczywa z tegorocznych zbiorów. Nie zabrakło oczywiście akcentów humorystycznych. Z inscenizacji „Współczesna wieś” dowiedzieliśmy się, jakie nowoczesne i wygodne życie prowadzą rolnicy na wsi, którzy to zamiast pracować w polu zajmują się teraz konwersacjami, biznesem, dotacjami unijnymi i polityką…  Na koniec w tradycyjnych przyśpiewkach uczniowie przypomnieli, czego jeszcze potrzebuje nasza wioska … i daj Bóg, aby wyrażone w przyśpiewkach życzenia spełniły się.