Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas trzecich

     matma konkurs24 maja 2016 roku kolejny już raz odbył się w Szkole Podstawowej w Kuklinowie Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas trzecich. Wzięło w nim udział dwadzieścioro uczniów z pięciu szkół –    z Baszkowa, Kobylina, Kuklinowa, Smolic i Zalesia Małego. Naszą szkołę reprezentowali – Ola Przybylska, Olek Czebatura i Michał Przewoźny.

    Każdy uczestnik konkursu  otrzymał arkusz z trzydziestoma zadaniami o różnym stopniu trudności, za które można było zdobyć 3, 4 lub 5 punktów. Na wykonanie pracy przeznaczono 75 minut. Dzieci mogły wykazać się umiejętnościami z zakresu sprawnego liczenia, rozwiązywania zadań z treścią oraz logicznego myślenia. Nad sprawnym przebiegiem matematycznej rywalizacji czuwała p. Ewa Jankowiak – organizatorka konkursu oraz komisja, składająca się z opiekunów przybyłych dzieci. Po zakończeniu zmagań prace zostały sprawdzone i wyłoniono zwycięzców.

     Najlepszy wynik osiągnął uczeń z Kobylina, dwa drugie miejsca z taką samą ilością punktów zajęły dziewczynki z Baszkowa i Kuklinowa, natomiast bardzo dobre trzecie miejsce zdobył nasz reprezentant Michał Przewoźny. Laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy oprócz dyplomów za udział otrzymali upominki – przybory geometryczne.

     Serdecznie gratulujemy Michałowi, ale również Oli i Olkowi, za to, że godnie reprezentowali naszą szkołę. Każdemu z nich życzymy dalszych sukcesów i wierzymy, że będą dalej rozwijać swoje zdolności matematyczne i osiągać bardzo dobre wyniki.