„MÓJ ULUBIONY ZABYTEK”

             Taki był temat konkursu plastycznego, adresowanego do uczniów klas IV-V, którego celem było uwrażliwienie dzieci na zabytki najbliższej okolicy oraz popularyzacja wiedzy na temat zabytków i historii regionu. Organizatorem był Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu. Termin nadsyłania prac minął 30 czerwca br. Na ich wykonanie nie mieliśmy zbyt dużo czasu, bo… już wszyscy byli jedną nogą na wakacjach. Wysłaliśmy więc zaledwie cztery prace, wykonane przez uczennice wtedy jeszcze klasy IV: Natalię Majsnerowską, Julię Nabzdyk, Zuzannę Płaczek i Aleksandrę Szwarczyńską. Prócz danych adresowych, prace musiały zawierać tytuł (m.in. nazwa zabytku) oraz objaśnienie wyboru obiektu w formie pisemnej (maksymalnie 5 zdań).

            I kiedy już właściwie zapomnieliśmy o konkursie, spotkała nas niespodzianka! Pod koniec października na adres szkoły przyszło zaproszenie…. dla Zuzi Płaczek.

            Okazało się, że na konkurs nadesłano 99 prac plastycznych, wykonanych różnymi technikami przez uczniów klas IV-V szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Wśród przedstawionych obiektów zabytkowych zdecydowanie przeważała architektura rezydencjonalna (pałace, dwory, zamki, budynki użyteczności publicznej) oraz sakralna (kościoły, kaplice, dzwonnice), pojawiły się również kapliczki przydrożne. Bardzo interesujące były krótkie opisy, jakimi opatrzono prace, uzasadniając wybór zabytku.

            Jury konkursu, powołane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przyznało 5 równorzędnych nagród dla najlepszych prac, 13 wyróżnień oraz 5 wyróżnień specjalnych w kategorii technika. W pierwszej grupie znalazła się praca Zuzi Płaczek z kl. V, prezentująca Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach.

            Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 6 listopada 2015 r. W uroczystości udział wzięli laureaci wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście: pan Piotr Florek – wojewoda wielkopolski, pan Andrzej Plesiński – dyrektor Biura Wojewody, pani Jolanta Goszczyńska – Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, pani Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty, pan Jerzy Stiller – profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, przewodniczący jury konkursu.

            Pani konserwator wręczyła dzieciom nagrody oraz dyplomy, dziękując za zainteresowanie tematyką zabytków w Wielkopolsce i wyrażając uznanie dla autorów bardzo ciekawych prac plastycznych oraz dla ich wrażliwości na historię, pamiątki przeszłości i krajobraz kulturowy.

            Prace konkursowe są wystawione w holu budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 od 6 listopada i można je oglądać do 20 listopada. Dodatkową nagrodą dla uczestników jest wydanie barwnego kalendarza na 2016 r. z prezentacją 12 nagrodzonych prac. Praca Zuzi zapowiada  marzec.

            Gratulujemy Zuzi, dziękujemy też pozostałym dziewczynkom za zaangażowanie i poświęcony czas, za godne reprezentowanie szkoły i promowanie naszej małej Ojczyzny. Jesteśmy z Was dumni !