Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Bratkiem

  bratek 14 kwietnia po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem i Gazetą Wyborczą. Jest  to coroczna akcja wydawnictwa Operon, mająca na celu  podsumowanie pierwszego etapu edukacji poprzez zbadanie kluczowych kompetencji ucznia.

   Test trzecioklasisty dostarcza szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wyniki sprawdzianu mogą również pomóc w analizie rozwoju kompetencji poszczególnych uczniów – po zestawieniu ich z wynikami sprawdzianu po szóstej klasie. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany.

   Sprawdzian rozpoczął się punktualnie o godz. 9.00. Tegoroczny egzamin składał się z dwóch części – języka polskiego i matematyki – oraz części dodatkowej – przyrody. Na rozwiązanie każdej uczniowie mieli 45 minut. Między testami przewidziana była przerwa. Test z przyrody nie był obowiązkowy – smoliccy trzecioklasiści napiszą go w późniejszym terminie. Aby egzamin nie był źródłem stresu, przed przystąpieniem do zadań uczniowie obejrzeli film terapeutyczny z Bratkiem i wykonali kilka ćwiczeń ruchowych i oddechowych, dzięki czemu byli bardziej rozluźnieni i skoncentrowani. Motywująco działały również naklejki z buźką Bratka, które uczniowie przykleili na swoich arkuszach. Trzecioklasiści pracowali w ciszy i skupieniu, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. O rezultatach swojej pracy dowiedzą się wkrótce, jednak na wyniki ogólnopolskie (w celu porównania) muszą poczekać … Dopiero 20 maja wydawnictwo udostępni raporty podsumowujące ogólnopolski sprawdzian klas trzecich.

   W tym roku szkolnym Operon przygotował dla klas trzecich niespodziankę. Po zakończonym sprawdzianie uczniowie przystąpili do kolejnego etapu – Bajki Bratka. Najpierw wysłuchali bajkę terapeutyczną Małgorzaty Rożyńskiej w formacie mp3 pt. „O tym, jak ważne jest odczuwanie dumy ze swoich sukcesów”. Następnie porozmawiali ze swoją wychowawczynią o przygodach bohaterów, o ich przeżyciach, również w odniesieniu do własnych doświadczeń. Celem bajki było nie tylko przywrócenie uczniom równowagi psychicznej po sytuacji egzaminacyjnej, ale również ukazanie im, iż każdy ma talenty i słabostki. Do bajki dołączone były kolorowanka oraz zabawa relaksacyjna „Wizyta w parku”.

   Z pewnością 14 kwietnia był dla 11 trzecioklasistów dniem intensywnej pracy…