Ostatni Sprawdzian Szóstoklasistów

sprawdzianWe wtorek 5 kwietnia prawie 339 tys. szóstoklasistów z blisko 12 tys. szkół podstawowych przystąpiło do Sprawdzianu Szóstoklasisty. Wśród nich również 14 uczniów naszej szkoły. Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej tegoroczni szóstoklasiści to ostatni rocznik uczniów przystępujących do tego typu egzaminu.

Podobnie jak w zeszłym roku sprawdzian składał się z dwóch części:‎

  • część pierwsza – obejmowała zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎zarówno zadania otwarte jak i zamknięte; czas trwania – 80 min.,
  • część druga – obejmowała zadania z języka obcego nowożytnego, w naszej szkole był to język niemiecki; są to tylko zadania zamknięte; czas trwania – 45 min.

Poszczególne części egzaminu rozdzielone były przerwą, którą nasi szóstoklasiści spędzili na świeżym powietrzu, by dotlenić się przed czekającą na nich częścią językową. Obie części sprawdzianu przebiegły bez zakłóceń, zgodnie z procedurami a prace uczniów i arkusze odpowiedzi odwiezione zostały do Kalisza.

   Wyniki sprawdzianu (w procentach) ogłoszone zostaną 27 maja br. Są one ostateczne i nie wpływają na ukończenie szkoły. Obejmują one wynik z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i matematyki) oraz wynik z części drugiej – językowej. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu szóstoklasiści otrzymają 24 czerwca br. wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

   Tegoroczny Sprawdzian Szóstoklasisty odbył się po raz ostatni, co niektórzy przyjmują z sentymentem, inni z ulgą… Z pewnością jednak na wyniki egzaminu czekać będziemy z niecierpliwością…