ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZĄ I NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANĄ KLASĘ

SAMORZĄD UCZNIOWSKIW roku szkolnym 2015/2016 samorząd uczniowski wraz ze swoim opiekunem p. Przemysławem Gustowskim ogłosił konkurs na najaktywniejszą i najbardziej zaangażowaną klasę. W ciągu 10 miesięcy klasy realizowały zadania konkursowe i zdobywały punkty. Wśród zadań do wykonania znalazły się: ubranie w odpowiednią barwę np. na biało-czerwono w Święto Niepodległości, na kolorowo w Dzień Dziecka, w wyznaczone barwy w Dzień Wiosny, założenie 6 grudnia czapki Mikołaja, przystrojenie choinki klasowej, zaprezentowanie (najlepiej własnego) wiersza o miłości w Dniu Zakochanych, zaśpiewanie piosenki patriotycznej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja, prezentacja kraju Unii Europejskiej.

Poza zadaniami do wykonania punktowane były również kontrole posiadania przypiętego logo szkoły. Kontrole takie raz w miesiącu przeprowadzał pan Przemysław Gustowski.

Punkty w klasyfikacji można było zdobyć również za aktywny udział w zbiórkach baterii, makulatury i groszy.

     Klasyfikację prowadzoną po każdym konkursie przez pana Przemka śledziła cała społeczność szkolna. A w realizację zadań pełnym sercem zaangażowali się wychowawcy klas wspomagani przez rodziców. Dnia 23 czerwca ogłoszone zostały wyniki konkursu. Prestiżowy tytuł „Najaktywniejsza i najbardziej zaangażowana klasa” oraz desery lodowe otrzymała klasa 4 z wychowawczynią panią Krystyną Fralą. Kolejne miejsca zajęły:

II miejsce – klasa 2 z wychowawczynią panią Edytą Szymczak,

III miejsce – klasa 1 z wychowawczynią panią Beatą Szyrner,

IV miejsce – klasa 3 z wychowawczynią panią Elżbietą Maniarską

                   oraz   klasa 5 z wychowawczynią panią Inocentą Izdebską,

V miejsce – klasa 6 z wychowawczynią panią Małgorzatą Bieganek-Szczurek.

Wszystkie klasy otrzymały słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

    Za inicjatywę konkursu,  zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich zadań, dokładne i skrupulatne prowadzenie klasyfikacji dziękujemy opiekunowi SU panu Przemkowi. A wszystkim klasom i wychowawcom dziękujemy za udział , zaangażowanie i wykonaną pracę…