Szlaban na ryzyko czyli …. i Matołek (Koziołek) zna przepisy ruchu drogowego ….

Każdego roku na drogach ginie wielu ludzi. Brawura, pośpiech, rutyna, ignorowanie przepisów, a czasem skłonność do ryzyka i brak wyobraźni stają się przyczyną wypadków. Kształtowanie i utrwalanie właściwych postaw, świadomość zagrożeń wynikających z niezachowania ostrożności jest naszą wspólną sprawą, naszą wspólną troską. Dlatego od lat, z inicjatywy p. Pauliny Matysiak – Zalewskiej, podejmujemy tę tematykę w ramach apelu edukacyjnego „Zdobywamy kartę pieszego”. Program skierowany jest do drugoklasistów, którzy w formie zabawy oswajają się z zasadami bezpieczeństwa na drogach i przejazdach kolejowo-drogowych.

Specjalnie przygotowany na tę okazję montaż poetycko – muzyczny pomagał w zdobywaniu, utrwalaniu wiedzy, a wspólnej zabawie towarzyszył wesoły Koziołek Matołek, który razem z dziećmi poznawał zasady ruchu drogowego, by bezpiecznie dotrzeć do … Pacanowa.

Uczniowie rozwiązywali zagadki, wykonywali zadania wymagające znajomości zasad przekraczania jezdni i przejazdów kolejowo – drogowych, musieli wykazać się znajomością kategorii znaków drogowych i ich znaczeniem; znać barwy na sygnalizatorze świetlnym; przypomnieć numery alarmowe, umieć wezwać pomoc, gdyby były świadkami wypadku drogowego, a także znać miejsca, gdzie można bezpiecznie się bawić…. Dużo tego!! Jednak drugoklasiści i Matołek świetnie poradzili sobie z postawionymi im zadaniami. Nagrodą były „Karty Pieszego” wręczone przez przyjaciela szkoły – p. mgr Jarosława Chmielarza, rzecznika prasowego PKP PLK S.A. z Ostrowa Wlkp. promującego kolejną, już XI, edycję kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – Szlaban za ryzyko!”. Dzieci otrzymały także materiały edukacyjne i gadżety kampanii. Nasz gość mówił na temat zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i obszarach kolejowych, zasadach przekraczania przejazdów, a także minimalizowania ryzyka spowodowania wypadków, będących skutkami nieprzestrzegania przepisów zarówno przez kierowców, rowerzystów, jak i pieszych użytkowników ruchu.

Poszanowanie przepisów ruchu drogowego, zachowanie szczególnej ostrożności, podnoszenie świadomości o zagrożeniach sprawią, że poruszanie się po drogach, przekraczanie przejazdów kolejowo – drogowych będzie bezpieczne. Wierzymy, że nasze wspólne działania i nauka poprzez zabawę pobudzą wyobraźnię dzieci i przyniosą oczekiwane efekty, bo nie od dziś wiadomo, że „czym skorupka za młodu nasiąknie … ” i że „żadne zabezpieczenia nie zwalniają nas od myślenia”. Niech więc dzieci stają się propagatorami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, głosząc hasło: „SZLABAN na RYZYKO !!