Turniej profilaktyczny „Uzależnieniom – STOP”

  stop uzależnieniom Już po raz drugi nasi uczniowie wzięli udział w profilaktycznym turnieju szkół „Uzależnieniom – STOP”, którego organizatorem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie. Turniej odbył się 8 czerwca w hali środowiskowo-sportowej w Kobylinie. Jego głównym celem było poszerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Promowaniu zdrowego stylu życia służyły nie tylko międzyszkolne rozgrywki sportowe, ale również wystawa plakatów oraz prezentacja haseł profilaktycznych. Tutaj każda ze szkół wykazała się pomysłowością.

   Każdą szkolę reprezentowała 7-osobowa drużyna: 3 dziewczyny i 3 chłopców oraz jedna osoba rezerwowa. W skład naszego zespołu weszli: Wiktoria Łukowiak, Julia Puślecka, Natalia Majsnerowska, Wirginia Roszek, Kacper Kulus, Filip Sroczan oraz Jakub Turek. Nauczyciele wychowania fizycznego z kobylińskiej podstawówki przygotowali ciekawe konkurencje, m.in. wyścigi z dużą piłką, zbieranie piłeczek tenisowych, ślizgi na materacach, skoki w workach, wyścigi stonóg oraz rydwanów, zbijanie balonów, strzały na bramkę w alkogoglach, slalom hokejowy czy rzuty do kosza. Uczestnicy, oprócz kondycji fizycznej, musieli także wykazać się kondycją umysłową, bowiem rozgrywki sportowe przerywane były zadaniami umysłowymi. Drużyny musiały zaprezentować własne hasła profilaktyczne, rozwiązać test dotyczący uzależnień, ułożyć z liter i sylab hasła dotyczące profilaktyki.

   Rywalizacja była bardzo zacięta… Zwyciężyli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Kobylinie. Drużyna ze Smolic zajęła III miejsce. Nie o zwycięstwo tu jednak chodziło – wszystkie ekipy otrzymały bowiem ten sam bogaty zestaw sprzętu sportowego. Głównym celem rozgrywek była wspólna zabawa, integracja środowisk szkolnych oraz pokazanie, że sport jest ciekawą formą spędzania wolnego czasu, pełną emocji i wrażeń…