ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

       Za nami kolejny rok szkolnej edukacji. Zabrzmiał już ostatni dzwonek… W uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2020/2021 towarzyszyła nam Inspektor Oświaty Pani Sylwia Wachowiak. A samą uroczystość rozpoczęliśmy od Mszy Św., którą w intencji nauczycieli, pracowników szkoły i przedszkola, uczniów i przedszkolaków oraz ich rodzin odprawił  Ksiądz Kanonik dr Błażej Dojas. Następnie w murach szkolnych program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy III wraz  wychowawczynią Panią Marietą Kulus.

     Rok szkolny 2020/2021 podobnie jak w poprzednich latach był to czas wytężonej pracy, jednak w całkiem nowej rzeczywistości i niepewnych warunkach. Doświadczyliśmy w kończącym się właśnie roku szkolnym nauki stacjonarnej, zdalnej, hybrydowej… zamykania i otwierania szkół… ciągłego oczekiwania, co dalej.  Nieodzownym atrybutem nauczyciela, zamiast tablicy i książki, stał się laptop i e-book. Jednak jakiekolwiek warunki przygotował nam los to rok szkolny toczył się, nauka odbywała się, a jej rezultaty i efekty pracy, zarówno uczniów jak i nauczycieli, widoczne są na świadectwach szkolnych. 

    Mimo trudnej sytuacji i zmiennych warunków pracy większość naszych uczniów może pochwalić się bardzo dobrymi i wysokimi wynikami w nauce. Przez cały rok uczniowie zdobywali nagrody, dyplomy, wyróżnienia, o czym staraliśmy się na bieżąco informować na profilu i stronie szkoły. Do ostatnich dni roku szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej w Smolicach godnie reprezentowali szkołę i gminę.

    W piątek 25 czerwca 114 uczniów i 48 przedszkolaków zakończyło kolejny rok swojej edukacji. Miarą edukacji są wyniki nauczania:

  •  Cieszy fakt, że 100 % uczniów ukończyło szkołę bez ocen niedostatecznych otrzymując promocję do klas programowo wyższych.
  • Aż 17 uczniów klas IV-VIII tj. 28% ogółu odebrało świadectwa promocyjne z wyróżnieniem.
  • Również z zachowania uczniów możemy być dumni: 33% tj. 20 uczniów zostało ocenionych przez Grono Pedagogiczne jako wzory do naśladowania, 52%  tj. 31 uczniów otrzymało zachowanie bardzo dobre.
  • Aż 4 uczniów smolickiej szkoły dzięki ciężkiej i solidnej pracy osiągnęło średnie ocen co najmniej 5,5 i zostało nagrodzonych stypendiami Burmistrza Kobylina. Z rąk Pani Sylwi Wachowiak stypendia odebrały: Marta Kowalczyk i Tatiana Wielebińska z klasy IV oraz Izabela Niedbała i Róża Szyrner  klasy VI.

    Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracownikom Szkoły – składamy serdeczne podziękowania za trud i wysiłek codziennej pracy, za dbanie zarówno o edukację wychowanków jak i o ich bezpieczeństwo, za podejmowanie inicjatyw także tych drobnych może mało zauważalnych ale składających się na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. To również dla nauczycieli był rok trudny, pełen nowych wyzwań, rok wdrażania się w edukację zdalną, rok pracy a niekiedy walki z technologią informatyczną…. Walki, którą na miarę naszych możliwości oraz warunków wygraliśmy.

    Słowa podziękowań i uznania kierujemy również w stronę Rodziców, którzy pomagają nam budować pozytywny wizerunek szkoły. Dziękujemy za Waszą pracę społeczną i zaangażowanie, wszelkie inicjatywy, pomoc, za dobre słowo, za to, że doceniacie pracę nauczycieli i współpracujecie z placówką. Dziękujemy za pomoc w trudnych momentach nauki zdalnej, podczas której to właśnie rodzice przejęli część zadań nauczycieli i stali się odpowiedzialni za edukację swoich dzieci. W szczególności słowa podziękowań kierujemy w stronę Rady Rodziców z panią Anną Kowalczyk jako przewodniczącą na czele.

Na nadchodzący czas życzymy:

  • Uczniom i Przedszkolakom – radosnych, szczęśliwych a nade wszystko bezpiecznych wakacji,
  • Nauczycielom i Pracownikom – udanego wypoczynku i regeneracji sił.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym…